50 Vogels

Een serie van 50 vogels die in Nederland voorkomen, gedrukt met zetsels opgebouwd uit Lego. Elke vogel wordt gedrukt in een oplage van 20 exemplaren. Een project in uitvoering.

A series of 50 Dutch birds, printed using Lego. Each bird comes in an edition of 20 prints. Project is still ongoing.