Noise wave

Abstracte ets liggend canvas, beeld bestaat uit gebogen vormen.