Bildung 1

Bildung 1 zine cover.
Screenshot showing 8 pages from the zine.

Uit de inleiding:

Dit eerste nummer van Bildung brengt een aantal thema's en onderwerpen in kaart die me bezighouden. Uitgangspunt hier is de collage van eigen werk en inspiratiebron-nen zoals getoond op de volgende pagina.

De teksten zijn voor het grootste deel ontleend aan de ook al Bildung geheten blog die ik eind 2019 ben gestart. Deze bundel doet zo dus ook verslag van mijn beeldend werk in 2020.
_
Na wat initiële definities volgen een aantal tekeningen, want tekenen is de basis.
_
(Laat-)Middeleeuwse verluchte manuscripten zijn fascinerend in stilering, layout en narrativiteit. Beeld en tekst lopen er in elkaar over.
_
Zo ook bij het werk van Lynda Barry. Met zachte hand, liefdevolle aandacht en volstrekt eigen oefeningen weet ze je aan het tekenen en schrijven te krijgen. Haar boeken zijn de reden dat ik de journals vulde waardoor deze selectie gemaakt kon worden.
_
Wat gaat er schuil achter de platitude dat een beeld meer dan duizend woorden zegt? Hoe kan beeld ingezet worden om niet alleen informatie maar ook kennis over te dragen of zelfs te genereren?
Vooralsnog geen antwoorden, maar wat een interessante vraag!
_
We maken beelden om uit te drukken wat niet gezegd kan worden. Toch loont het zich om ook daar dan weer woorden aan geven, om zo een ingang tot het werk te bieden.
_
Niet alle onderwerpen die in de collage voorkomen worden in dit nummer al verder uitgediept. Keep digging.